Νέο περιβάλλον, νέες αγορές, νέοι πρωταγωνιστές
στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Wyndham Grand Athens

Renewables Storage Forum

Συνέδριο του energypress για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την Αποθήκευση Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας βρίσκονται πλέον στην αιχμή των επιλογών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τους στόχους που έχει θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Δημιουργούνται έτσι ευκαιρίες, ειδικά για τη χώρα μας που διαθέτει φυσικά πλεονεκτήματα.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του target model και η υιοθέτηση απολύτως ανταγωνιστικών διαδικασιών, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται επίσης από τη ραγδαία πρόοδο, τόσο στις τεχνολογίες ΑΠΕ όσο (και κυρίως) στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, πεδίο στο οποίο ένας «νέος κόσμος» αναδύεται.

Η χώρα μας έχει θέσει φιλόδοξους στόχους μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η ανάγκη, ωστόσο, άρσης των δυσλειτουργιών και των στρεβλώσεων και υιοθέτησης ενός καινούργιου θεσμικού και ρυθμιστικού μοντέλου που θα διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των ΑΠΕ, είναι πλέον άμεση και επιτακτική.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν στο συνέδριο που οργανώνει το energypress με τίτλο: «Renewable & Storage Forum – νέο περιβάλλον, νέες αγορές, νέοι πρωταγωνιστές στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης».

Στόχος είναι, η ατζέντα και οι ομιλητές να εξασφαλίζουν την πλήρη και σε βάθος αποτύπωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επενδυτές της «πράσινης ανάπτυξης». Να εξασφαλίζουν όμως παράλληλα την ανάδειξη των σημερινών προβλημάτων, των προκλήσεων, αλλά και των προοπτικών του κλάδου στο νέο τοπίο.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Ενδεικτικά κάποια από τα θέματα του Συνεδρίου:
 

 • Η ευρωπαϊκή πολιτική για την πράσινη ενέργεια και το κλίμα
 • Οι αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο των ανταγωνιστικών διαδικασιών
 • Η λειτουργία των ΑΠΕ σε καθεστώς target model – Διμερή συμβόλαια – Το μοντέλο μετά το 2021
 • Αλλαγές στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο – Η ανάγκη απλοποίησης και επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά των αιολικών και των φωτοβολταϊκών
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα «στοιχήματα» στον τομέα της Αποθήκευσης ενέργειας
 • Εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας επί ελληνικού εδάφους – Υβριδικά – Αντλησιοταμιευτικά
 • Η ανάπτυξη ΑΠΕ στις ελληνικές θάλασσες
 • Δίκτυα – Διασυνδέσεις σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο
 • Συμμετοχή των καταναλωτών – Νέος ρόλος για τους μικρομεσαίους επενδυτές – Ενεργειακές κοινότητες
 • Επιχειρηματική Υποστήριξη – Χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία στην υπηρεσία των επενδυτών

Χορηγοί

PLATINUM ΧΟΡΗΓΟΣ

GOLD ΧΟΡΗΓΟΙ

SILVER ΧΟΡΗΓΟΙ

BRONZE ΧΟΡΗΓΟΙ

 ΧΟΡΗΓΟΙ

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ